IFB

In defense of the normative childSigne Frederiksen
Joachim Hamou1st August -30th August
2020


Rul ned for danskQuestions, long troubling the IFB administration are:

What is it that drives the child out
of the supposed pre-normative condition
and into the ambient social contract that holds everything
in ”its proper” place?

What kind of longing makes the child want to stay too long at the dinner table
and in a self-confident manner talk into and to the grown ups’ domain?

and

What kind of disappointment arises
when the pre-normative, all-inclusive imagination of the child’s drawing,
is replaced with the attempt at making the drawing
correspond with the real, say, “a bicycle”?

and

Why is the history of modern art so preoccupied with the idea
of the male ”genius” and his ability to re-enter the state of the pre-normative,
precursor to the ability of climbing back up the womb, say: “Asger Jorn”?

In any institution’s unfair manner we proposed these questions,
that we ourselves are unable to answer, to the artist Signe Frederiksen og Joachim HamouThe Body Keeps the Score
Is an installation of three distinctive works made by Joachim Hamou in 2020.


The Body Keeps the Score #1

Is inside the studio-body; the genesis of art production. In my case it is a non-resolved place. I feel that I have to make all kinds of narratives around the origin of my intention. It’s like a psychotic space and the art coming out of it is the construction hiding or protecting the original trauma.

The Body Keeps the Score #2

Is quoting the studio and the art practice as such. In this case, at IFB, the quote also emphasizes the specific context of IFB being situated in the former studio of the artist Kai Führer.

The Body Keeps the Score #3

Is an outsider position; a place for reflection, an analytic space maybe. But it’s also a speculative space. It is from here that mythologies are generated, when you look at the studio and imagine the work produced there.


Fri kunst is a piece written by Signe Frederiksen and staged in collaboration with Filippa Francke, Felis Dos and Jonathan Peleg.

Taking into account the exhibition space, its history and function, Fri kunst is a form of monologue for three voices, recounting anecdotes and thoughts, whilst speculating about a larger coherence between a series of texts and lived experiences. The piece is a mixture of autobiography and fiction and reflects on the role and status of the artist.

Fri kunst is performed Saturday 1st, 8th, 15th and 29th of August.

Performances are in Danish. A written translation in English is available on request.

During the remaining exhibition period, a recorded sound version of the performance plays from a loudspeaker in the installation The Body Keeps the Score #3 by Joachim Hamou.
I forsvar for det
normative barn


Spørgsmål der længe har plaget IFB administrationen er:

Hvad er det der driver barnet ud af sin før-normative tilstand
og ind i det ambient kontraktuelle forhold der holder alle ting
på deres “rette plads”

Og

Hvilken længsel efter anerkendelse får barnet til at sidde længe ved middagsbordet og tale selvsikkert og indlevende til og på og for den voksnes domæne?

Og

Hvad er den skuffelse der indtræder når tegningen forlader sit altinkluderende magiske domæne og udskiftes med forsøget på at tvinge tegningen overens med virkeligheden, eksempel: en cykel?

Og

Hvorfor er den moderne kunsts historie så besat af det mandelige “genis” evne til at kollapse sit billedsprog ned i en før-normativ tilstand, stadiet umiddelbart inden de kravler tilbage op i deres mor
eksempel: Asger Jorn

I klassisk urimelig institutionel stil har IFB præsenteret de spørgsmål, som vi ikke selv har kunne besvare tilbilledkunstnerne Signe Frederiksen og Joachim Hamou
 

The Body Keeps the Score
Er en installation, der udgøres af tre separate værker lavet af Joachim Hamou i 2020.


The Body Keeps the Score #1

Er i atelier-kroppen, kunstens oprindelsessted. I mit tilfælde er det et uforløst sted. Jeg føler at jeg bliver nødt til at lave alle mulige narrativer omkring min intentions oprindelse. Det er som et psykotisk rum, og den kunst der kommer ud er også den konstruktion, der samtidig skjuler og beskytter det egentlige trauma.

The Body Keeps the Score #2

Sætter atelieret i citationstegn og dermed kunstpraksissen som sådan. I dette tilfælde, på Institut Funder Bakke, understreger citatet også Institut Funder Bakkes specifikke kontekst, som værende placeret i kunstneren Kai Führers forhenværende atelier.

The Body Keeps the Score #3

Er en udenforstående position, et refleksionsrum, et analytisk rum måske. Men det er også et spekulativt rum. Det er herfra at mytologier genereres, når man ser på atelieret og forestiller sig det arbejde som produceres her.Fri kunst er et værk skrevet af Signe Frederiksen og opført i samarbejde med Filippa Francke, Felis Dos og Jonathan Peleg.

Værket tager udstillingsstedet, dets historie og funktion, i betragtning. I en form for monolog for tre stemmer genkaldes anekdoter og tankerrækker, mens der spekuleres over en større sammenhæng mellem en række tekster og levede erfaringer. Værket er en blanding af autobiografi og fiktion og reflekterer over kunstnerens rolle i samfundet.

Fri kunst opføres lørdag d. 1., d. 8., d. 15. og d. 29. august.

I udstillingsperioden afspilles en lydversion af værket i installationen The Body Keeps the Score #3 af Joachim Hamou.

Institut Funder Bakke programmet 2020
er generøst støttet af:

Fonden af 20. December
Bikuben Fonden
Knud Højgaards Fond
Augustinus Fonden
Statens Kunstfond


   
                                                         


Poster: Jens Huis Funder
Photos: Joachim Hamou 
                                         
Institut Funder Bakke
Æbeløvej 20,
Funder Bakke
8600 Silkeborg